Správa ICT

Kompletní zabezpečení externí nebo interní správy, údržby vaši infrastruktury, pro bezproblémový chod vaší počítačové sítě, webu, serveru nebo klientských stanic včetně připojených periférií. Provádíme pravidelné zálohování důležitých dat proti ztrátě nebo odcizení.

Nabízíme konzultace o aktuálním stavu kancelářské techniky a počítačových sítí ve vaší firmě, včetně auditu současného vybavení (hardware i software)a následné nalezení optimálního řešení pro rozvoj infrastruktury. Podle počtu serverů a potřeb zaměstnanců a prostředí navrhujeme optimální dobu potřebnou pro zajištění údržby a bezproblémového chodu sítě.